skip to Main Content

Home > Zeeuwland geeft jaarlijks miljoen euro terug aan huurders

nieuws
blanco-lijn

25 januari 2018

Zeeuwland geeft jaarlijks miljoen euro terug aan huurders

Woningcorporatie hecht waarde aan betaalbaarheid woningen
Zeeuwland geeft jaarlijks miljoen euro terug aan huurders

Door de fusie van afgelopen jaar tussen Woonburg en Zeeuwland bespaart woningcorporatie Zeeuwland jaarlijks een miljoen euro. Zeeuwland en Stichting Huurdersbelangen Zeeuwland (SHZ) hebben afgesproken hoe dit bedrag jaarlijks structureel wordt besteed. Het miljoen verdeelt Zeeuwland over haar werkgebieden Walcheren en Schouwen-Duiveland. De maatregelen lopen uiteen van huurverlaging tot afschaffen van een huurverhoging voor energiemaatregelen. Dit om de duurzaamheid én betaalbaarheid van de woningen te verbeteren.

Schouwen-Duiveland krijgt huurverlaging voor sociale huurwoningen
Huurders op Schouwen-Duiveland, die in een sociale huurwoning (huurprijs tot € 710,68) wonen, krijgen tijdens de jaarlijkse huuraanpassing op 1 juli 2018 een huurverlaging. De huurprijzen volgen structureel de inflatie (in 2018 1,4%). Maar Zeeuwland wil tegelijkertijd de huren van deze woningen op Schouwen-Duiveland met 2% verlagen. Daarom krijgen deze huurders per 1 juli een huurverlaging van 0,6%. Hiermee zorgt de woningcorporatie dat de betaalbaarheid van haar woningen goed blijft en het woningaanbod bereikbaar voor haar doelgroep. Dit doet Zeeuwland alleen voor haar sociale huurwoningen op Schouwen-Duiveland, omdat hiervan de gemiddelde huurprijs 2,4% hoger ligt dan de huurwoningen op Walcheren.

Nieuwe huurders Schouwen-Duiveland betalen geen administratiekosten
Nieuwe huurders die op Schouwen-Duiveland gaan wonen, betalen voortaan
geen administratiekosten meer bij het afsluiten van een huurcontract. Door het afschaffen hiervan is nu geen verschil meer bij verhuringen op Walcheren en Schouwen-Duiveland.

Op Walcheren geen huurverhoging (meer) voor energetische maatregelen
Zeeuwland zet in op het verduurzamen van haar woningen. Daarom zijn vanaf dit jaar ook op Walcheren energiebesparende maatregelen voor woningen (die onderdeel zijn van planmatig onderhoud) gratis. Dit was al voor huurders op Schouwen-Duiveland.

Huurders op Walcheren, die vanaf 2012 aan het energiebesparingsprogramma mee hebben gedaan, krijgen korting op de huur.

Kosten voor zonnepanelen gelijk
Het aanbrengen van zonnepanelen kost vanaf nu zowel op Schouwen-Duiveland als op Walcheren € 12,00 per maand. Op Walcheren lag dit bedrag hoger en wordt verlaagd tot het prijsniveau op Schouwen-Duiveland.

Huurdersonderhoud Walcheren voor Zeeuwland
Zeeuwland neemt ook op Walcheren voortaan het huurdersonderhoud voor haar rekening. De kosten voor het service-abonnement op Walcheren wordt daarom verlaagd, zodat de kosten die huurders van Walcheren en Schouwen-Duiveland betalen gelijk zijn. Dit gaat alleen nog om dakgotenreiniging en rioolontstopping. De korting bedraagt € 4,58 per maand. Dit gaat in per 1 maart 2018.

Communicatie naar huurders
Veel huurders van Zeeuwland profiteren van de genoemde maatregelen. Huurders, die het betreft, worden door Zeeuwland persoonlijk geïnformeerd. Uiterlijk 1 mei krijgen zij bericht.

Hier vindt u een schematisch overzicht van de maatregelen.

Heeft u suggesties voor het team van Zeeuwland? Stuur ze naar Zeeuwland

contact-rev02

Geeft deze website niet de antwoorden waar u naar op zoek bent? Hieronder treft u onze contactgegevens aan.

Kantoor Zeeuwland
Kerkhof 1, 4301 BZ Zierikzee
Postbus 82, 4300 AB Zierikzee

E-mail: info@zeeuwland.nl

Bel voor een reparatieverzoek, tussen 9.00 uur en 12.00 uur onze gratis servicelijn: 0800 02 02 723.

Bel voor vragen of afspraken tussen 9.00 uur en 16.00 uur naar: 0111 418 080.

Back To Top

Om de kwaliteit van deze website voortdurend voor u te verbeteren, gebruikt deze site cookies. meer informatie

Zeeuwland verbetert graag de prestaties van deze website. Wij gebruiken cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Dit doen wij onder andere door te analyseren hoe u deze site gebruikt. Deze gegevens helpen ons om alle informatie goed op uw behoeften en wensen af te stemmen. Door eenmalig uw toestemming te geven, accepteert u het plaatsen van een cookie (deze bevat géén persoonlijke informatie) en wordt deze melding niet meer weergegeven.

> Sluit dit venster