skip to Main Content

Home > VerantwoordingRaad van Commissarissen

Het bestuur van Zeeuwland bestaat uit een directeur/bestuurder en een Raad van Commissarissen. De directeur/bestuurder bepaalt het beleid en is verantwoordelijk voor de uitvoering. De Raad van Commissarissen toetst het beleid aan de ondernemingsstrategie, aan de begroting en geeft advies aan de directeur/bestuurder.

De Raad van Commissarissen wordt benoemd na afronding van de  voorgeschreven procedure van de Autoriteit Woningcorporaties. Elk lid treedt uiterlijk vier jaar na benoeming af en is dan herbenoembaar. Ieder lid kan maximaal een periode van acht jaar aaneengesloten deel uitmaken van de Raad van Commissarissen.

U kunt de RvC-leden bereiken via info@zeeuwland.nl

De leden:

De heer G.R.J. van Heukelom

voorzitter, niet meer deelnemend in het arbeidsproces, aftredend per 17 januari 2024 en niet opnieuw benoembaar

Mevrouw M.L. de Goederen

vicevoorzitter, zelfstandig adviseur, aftredend per 17 september 2022 en opnieuw benoembaar tot 18 september 2026.

De heer S. de Zeeuw

manager risk & control Woonstad Rotterdam, aftredend per 17 september 2022 en opnieuw benoembaar tot 18 september 2026.

De heer ir. R.A.M.M. Gradus

ondernemer met bedrijf Farcha B.V., aftredend per 31 december 2024 en opnieuw benoembaar.

Mevrouw drs. J.A. Traas MBA

huurderscommissaris, bestuurder Zorggroep Ter Weel, aftredend per 31 december 2024 en opnieuw benoembaar.

Heeft u tips of suggesties voor het team van Zeeuwland? Stuur ze naar Zeeuwland

Geeft deze website niet de antwoorden waar u naar op zoek bent? Hieronder treft u onze contactgegevens aan.

Kantoor Zeeuwland
Kerkhof 1, 4301 BZ Zierikzee
Postbus 82, 4300 AB Zierikzee

E-mail: info@zeeuwland.nl

Bel voor een reparatieverzoek, tussen 9.00 uur en 12.00 uur onze gratis servicelijn: 0800 02 02 723.

Bel voor vragen of afspraken tussen 9.00 uur en 16.00 uur naar: 0111 418 080.

Back To Top

Om de kwaliteit van deze website voortdurend voor u te verbeteren, gebruikt deze site cookies. meer informatie

Zeeuwland verbetert graag de prestaties van deze website. Wij gebruiken cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Dit doen wij onder andere door te analyseren hoe u deze site gebruikt. Deze gegevens helpen ons om alle informatie goed op uw behoeften en wensen af te stemmen. Door eenmalig uw toestemming te geven, accepteert u het plaatsen van een cookie (deze bevat géén persoonlijke informatie) en wordt deze melding niet meer weergegeven.

> Sluit dit venster