Home > Autoriteit Woningcorporaties verbiedt eenmalige korting van € 170

25 juli 2017

Autoriteit Woningcorporaties verbiedt eenmalige korting van € 170

Zeeuwland mag van de Autoriteit Woningcorporaties (AW) niet eenmalig € 170,- korting geven aan haar huurders. De AW komt hiermee terug op haar goedkeuring van dit voorstel in het voortraject van de fusie met Woonburg. Zeeuwland stelt alles in het werk om alsnog elke huurder toch de korting te geven en neemt juridische stappen.

Door de fusie tussen Zeeuwland en Woonburg bespaart de corporatie jaarlijks een miljoen euro. De huurdersorganisatie was akkoord met de fusie op voorwaarde dat het miljoen dit jaar onder de huurders werd uitgekeerd. Deze zienswijze was onderdeel van het fusievoorstel dat de corporatie aan de Autoriteit Woningcorporaties heeft voorgelegd. Zeeuwland heeft dit voorstel ook toegelicht. De Autoriteit Woningcorporaties is akkoord gegaan met het fusievoorstel. Zij heeft niet aangegeven dat  de uitkering van een miljoen euro in strijd zou zijn met de wet.

Zeeuwland vecht reactie Autoriteit Woningcorporaties aan
Zeeuwland is van mening dat de korting van € 170 niet in strijd is met de wet. De woningcorporatie is erg teleurgesteld dat de AW is teruggekomen op haar advies. Op donderdag 13 juli heeft Zeeuwland haar huurders laten weten dat zij de korting zouden ontvangen. De woningcorporatie kreeg erg veel positieve reacties op dit bericht en beseft dat de beslissing van de AW grote teleurstelling teweeg zal brengen. Zeeuwland stelt dan ook alles in het werk om alsnog haar huurders eenmalig € 170,- korting te geven en onderneemt juridische stappen.

Heeft u suggesties voor het team van Zeeuwland? Stuur ze naar Zeeuwland

Geeft deze website niet de antwoorden waar u naar op zoek bent? Hieronder treft u onze contactgegevens aan.

Bel voor een reparatieverzoek, tussen 9.00 uur en 12.00 uur onze gratis servicelijn: 0800 02 02 723.

Bel voor vragen of afspraken tussen 9.00 uur en 16.00 uur naar: 0111 418 080.

Om de kwaliteit van deze website voortdurend voor u te verbeteren, gebruikt deze site cookies. meer informatie

Zeeuwland verbetert graag de prestaties van deze website. Wij gebruiken cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Dit doen wij onder andere door te analyseren hoe u deze site gebruikt. Deze gegevens helpen ons om alle informatie goed op uw behoeften en wensen af te stemmen. Door eenmalig uw toestemming te geven, accepteert u het plaatsen van een cookie (deze bevat géén persoonlijke informatie) en wordt deze melding niet meer weergegeven.

> Sluit dit venster